Ochrana soukromí

Na těchto stránkách nepoužíváme cookies nebo podobných prostředků, které slouží k identifikaci návštěvníka stránky. Jedná se o statický web bez napojení na personalisované či jinak trasovatelné zákaznické a reklamně zaměřené služby. Mohou být použity cookies pro nezbytně nutné zajištění provozu webových stránek a internetových služeb (interpretační vodítka k určení takových cookies poskytuje WP194 jejíž znění můžete dohledat na : https://ec.europa.eu/newsroom/article29/news-overview.cfm)


V případě kontaktu skrze kontaktní formulář na stránce https://www.primenet.cz/contact.html, dává návštěvník stránky souhlas se zasláním jím vložených dat na email internet@primenet.cz za účelem dalšího kontaktování. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán stejným způsobem, emailem, nebo telefonicky. Údaje uvedené v kontaktním formuláři slouží za účelem zpětného kontaktování zaměstnanci PrimeNET.CZ a není předáván třetí osobě, ať už k marketingovým či jiným účelům.